De herfst begint

 

Reeds dort het groen der volle bladerverven

tot najaars geel en rood metalen tint;

ik proef uit ieder ding: nu gaat de zomer sterven,

de herfst begint....

 

Vruchtbomen in het hof staan zwaar te dragen

en bronzen zwelt het ooft in zon en wind;

dit is het schone eind van zoveel schoner dagen:

de herfst begint.

 

De knoppen worden schaarser, sluiten vaster,

een enkele slechts die zich tot bloem ontwindt:

maar rijklijk bloeiend staan de perken floks en aster:

de herfst begint.

 

Een als ik keer, draag ‘k peinzend mee naar binnen

de wein’ge rode rozen die ‘k nog vind:

het laatste uit de tuin, dat zomer doet herinn’ren.....

De herfst begint.

 

Garmt Stuiveling