Bomen 

Als ik de bomen zie

gemaakt van hetzelfde leven,

maar dan met stam en tak en twijg.

Als ik de bomen zie

dan luister k altijd even

naar hun fantastisch zwijgen

 

Ik heb de storm zien komen,

hij sloeg ze half kapot,

verstild zag ik ze dromen

of dansen, zomerzot.

 

Ik zag hun angstig beven

in donker en in licht.

Ik zie mijn eigen leven

in hun verweerd gezicht.

 

Toon Hermans